Achtergrond en ervaring

In mijn eigen ontwikkeling en werk leerde ik vanuit verschillende perspectieven kijken naar de ontwikkeling van mensen en organisaties:
•  als leerling en werknemer
•  als trainer/docent
•  als onderzoeker
•  als onderwijsontwikkelaar

•  als beleidsmedewerker
•  als opleidingsmanager

Werkend voor verschillende organisaties in wisselende rollen, ontwikkelde ik een eigen kijk op educatie en innovatie en werd ik specialist in een sectorale aanpak van arbeidsmarkt- en ontwikkelingsvraagstukken (in het MKB). 

De liefde voor beroepsidentiteit en vakmanschap staat voor mij centraal. Naast de inhoudelijke kant van beroep en onderwijs kreeg ik steeds meer oog voor de randvoorwaarden als kritische succesfactor.

Aanbod

Mijn aanbod varieert van een klein advies tot de ontwikkeling van beleid en uitvoeren van projecten.

Onderzoek en advies

Nico van den Berg, Beleids- en Personeelsontwikkeling is geen onderzoeks- of adviesbureau. Toch begint een project vaak met het onderzoeken van de situatie, het in beeld brengen van vraag en aanbod, trends en ontwikkelingen, belangen en standpunten, partijen en posities om de oplossingsrichting te bepalen of de koers uit te zetten.

Beleidsontwikkeling

Bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, leren en werken, zijn altijd meerdere partijen betrokken. Het speelveld wordt bepaald volgens sectorgrenzen van een CAO en/of kennisdomein. In de regel is er sprake van sociale partners, verschillende intermediairs (kenniscentrum, opleidingsfonds) en aanbieders van onderwijs. Het ontwikkelen van beleid, het afstemmen van activiteiten is een proces van inventariseren, analyseren, interpreteren, opties verkennen, prioriteiten stellen, concrete activiteiten benoemen en afspraken maken.

Projectmanagement

Een projectmatige aanpak geeft greep op ontwikkeling van nieuw beleid, nieuw onderwijs, nieuwe producten of instrumenten. Ik deed veel projectmanagement in het kader van Nationale en Europese subsidieregelingen maar ook projecten waarbij werd samengewerkt tussen bedrijven onderling (bijvoorbeeld de oprichting van een regionaal opleidingsbedrijf) of handel en industrie als partners in de leveringsketen (praktijkcursussen en kennisportal bouwmaterialen).

CV Nico Van Den Berg