Uitgevoerde en actuele projecten

Evaluatie en herziening lesmateriaal BIM en Domotica

(2022 - nu) Projectleiding in het onderhoud en de ontwikkeling van de lespakketten in samenwerking met Tutorial en in opdracht van het Platform Techniek Noord-West Veluwe.

 

RIF project Smart Building

(2022-nuProcesondersteuning en -begeleiding van de herschikking en modularisering van het opleidingsaanbod Gebouwde Omgeving van het Graafschap College in samenwerking met Bouwmensen en Installatiewerk.

Sectoral Eqavet for the delivery of VET
(2020-2023) 
Ontwikkeling van een online assessment en aanbevelingen met goede voorbeelden uit de partnerlanden ten behoeve van een betere aansluiting van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Een Europees Erasmus+ project in samenwerking met Revalento en partners uit Denemarken, Griekenland, Italië en Zweden.

'Quality Standards for Evidence based VET'
(2018-2020) Methoden en technieken voor kwaliteitsverbetering van beroepsonderwijs in het kader van de Eqavet-indicatoren 5 & 6. EU Erasmus+ project in opdracht van de Volksuniversiteit van Uppsala, Zweden en in samenwerking met partners uit Griekenland, Italië, Denemarken en Groot-Brittannië.

'WEGWIJS in Hart van Brabant' 
(2018-2019) 
Ontwikkeling en productie van een kwartetspel ter ondersteuning van inburgering en taalverwerving door nieuwkomers in samenwerking met Revalento en in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio. 
 

Education & Employment in the Fashion sector
(2017-2018) Ontwikkeling van een quick-scan en richtlijnen ter verbetering van de stagekwaliteit in het beroepsonderwijs (voor de mode-industrie). Een EU Erasmus+ project van de Europese Unie, in samenwerking met Revalento en partners uit Bulgarije, Italië en Roemenië.

IGMA 3
(2016-2018) Integrale begeleiding richting arbeidsmarkt voor jonge werkzoekenden. Een EU Erasmus+ project in samenwerking met Revalento en partners uit Cyprus, Griekenland, Noorwegen, Oekraïne, Spanje en Zweden. 
 

Innovando
(2015-2016) Een vergelijking van onderwijsbeleid door MKB-branches in Zweden, Italië en Nederland in opdracht van Confapi, een Italiaanse werkgeversfederatie voor het midden- en kleinbedrijf.

PR-ERF
(2014) Ontwikkeling van 'leervermogen' als een van de sleutelvaardigheden voor een leven lang leren. Een EU 'Life-long-learning-project in samenwerking met Revalento en partners uit Cyprus, Griekenland, Spanje en Zweden.

Contentontwikkeling SkillsManager Mobiel
(2013-2015) 
Uitwerking functiekenmerken, taken en vaardigheden van de functies met classificatie van opleidingen in de 'klein-metaal' in opdracht van OOMT -het O&O Fonds van de Motorvoertuigen & Tweewielerbranche- en OOC -het O&O Fonds van de Carrosseriebranche- en in samenwerking met MarktMonitor.

JS Toolbox

(2011-2013) Professionele vaardigheden als 'moving target' voor beroepsonderwijs. Hoe zicht te houden op evoluerende functies en het onderwijs daarop tijdig aan te passen? EU Leonardo da Vinci project in samenwerking met Revalento.

Contentontwikkeling OOM SkillsManager

(2007/2008) Uitwerking functiekenmerken, taken en vaardigheden van de functies met classificatie van opleidingen in de 'klein-metaal' in opdracht van OOM -het O&O Fonds van de Metaalbewerking- en in samenwerking met MarktMonitor.

Ontwikkeling brancheplattegrond metaalbewerking 

(2007) Een referentiekader voor functies, opleidingen, loopbanen en leerwegen van de metaalbewerkingsbranche in opdracht van OOM, het O&O Fonds van de Metaalbewerking. 

Contentontwikkeling OTIB SkillsManager  
(2007-2008) 
Uitwerking functiekenmerken, taken en vaardigheden van de functies met classificatie van opleidingen in de installatietechniek in opdracht van OTIB (nu WijTechniek), het O&O fonds voor de installatietechniek en in samenwerking met MarktMonitor onder de vlag van de gezamenlijke joint-venture SkillsKompas.

Ontwikkeling SkillsManager

(2006-2010) Een webtool voor grip op functies en vakmanschap. Initiële ontwikkeling van concept en functionaliteit in eigen beheer en later in opdracht van OTIB, OOM, OOMT en OOC in samenwerking met MarktMonitor.

Herontwerp kwalificatiestructuur schoonheidsverzorging
(2007-2008) 
in van opdracht KOC (het Kenniscentrum uiterlijke verzorging) en in samenwerking met Anbos (de Brancheorganisatie voor de schoonheids-verzorging in Nederland). 

Collegereeks 'Stu(de)ren op ontwikkeling' 
(2006-2007) 
6 perspectieven en bijeenkomsten over 'een leven lang leren' in opdracht van en in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Leveranciersselectie onderwijsplatform woninginrichting
(2006) 
in opdracht van WoonWerk, het O&O Fonds voor de
Woonbranche.