Optimale aansluiting van het beroepsonderwijs
op de behoeften van de arbeidsmarkt in een sector

Het Europese referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs EQAVET formuleert 10 kwaliteitsindicatoren voor beroepsonderwijs. Het Erasmus+ project "Sectoraal EQAVET voor ontwerp en uitvoering van beroepseducatie" streeft naar een optimale afstemming van beroepsonderwijs op de eisen van een sector door te focussen op 3 van deze 10 indicatoren:

Indicator 5. Plaatsingspercentage na afronding van een beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsprogramma.
Vanuit sectorperspectief gaat het om een kwantitatieve match van onderwijs en arbeidsmarkt: Adequate instroom van afgestudeerden om te voldoen aan de groei- en vervangingsvraag bij bedrijven.

Indicator 6. Gebruik van verworven kennis en vaardigheden in het werk.
Voor de sector laat deze indicator zich vertalen naar de kwalitatieve match van vraag en aanbod: De afgestudeerden beschikken over de vereiste competenties en op het gewenste niveau.

Indicator 9. Mechanismen om de opleidingsbehoeften op de arbeidsmarkt in kaart te brengen.
Het project legt hierbij de nadruk op aanpassingsvermogen: Het tijdig kunnen signaleren van en anticiperen op trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en het werkveld.

Het (in zomer 2023) beoogde resultaat van het project is een online assessment voor zowel onderwijs- als sectorvertegenwoordigers met daarop aansluitende aanbevelingen en inspirerende goede voorbeelden uit de vijf betrokken partnerlanden. Naast NvdB|BenPO bestaat het samenwerkingsverband uit de Griekse praktijkopleider Dimitra, de Italiaanse opleidingsintermediair Effebi, de Deense opleidingsadviseur FACO, de Zweedse Volksuniversiteit (vestiging Uppsala) die tevens projectcoördinator is en tot slot mijn Nederlandse collega Revalento.

Meer informatie vindt u op de website van het project.

 

 

EQAVET is the European reference framework for quality assurance in vocational education and training.

The Erasmus+ project "Sectoral EQAVET for design and delivery of VET" strives for an optimal match of Vocational Education and Training (VET) with the demands of a sectoral labour market.

The project provides a webtool with an assessment, recommendations and inspiring good practices from the five partner countries involved.

For more information see the project website:
https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/.