Publicaties

Stu(de)ren op ontwikkeling
6 perspectieven op 'een Leven lang leren

De rijke oogst van de gelijknamige collegereeks die ik samen met Frans Meijers organiseerde op De Haagse Hogeschool, bundelde ik samen met Maarten Sprengers in een handig boekje; een referentie kader voor bestuurders en beleidsmakers in beroepsonderwijs en bedrijfsleven die het verschil willen maken in de aansluiting tussen leren en werken.

Van egaliseren naar ontwikkelen
opleidingsfondsen als lerende organisaties

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2005-21, nr 3. Dit artikel over de opdracht, de magere resultaten en de opties voor de toekomst van O&O-fondsen, schreef ik samen met Frans Meijers en Maarten Sprengers. Het werd door het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken uitgeroepen tot het beste artikel van 2005.

Zie ook ‘Opleiding of ontwikkeling? Opleidingsfondsen tussen egalisatie en durfkapitaal' in handboek effectief opleiden 40/259 juni 2006)

Van Egaliseren Naar Ontwikkelen

Brancheplattegrond brengt loopbanen en leerwegen in kaart

Opleiding & Ontwikkeling, 2005 nr 7/8. Hierin schets ik, samen met Maarten Sprengers, een visuele representatie van de functies (en opleidingen) in een branche als referentiekader voor arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.

Brancheplattegrond

Privacy; Prooi of protegé?

Werking, 21.3.1991. Een artikel over de registratie en bescherming van persoonsgegevens in het beroepsonderwijs.