NvdB|BenPO Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Nico van den Berg, Beleids- en Personeelsontwikkeling is een bureau voor beleidsontwikkeling, projectmanagement, onderzoek en advies op het grensvlak van werken en leren. 

Thema's zijn:

  • Opleiding en ontwikkeling
  • Functies, functioneren en vakmanschap
  • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
  • (Sociale) innovatie en productiviteit

Het bureau is specialist in de sectorale aanpak van arbeidsmarkt- en ontwikkelingsvraagstukken in MKB-branches.

De natuur als metafoor, een branche als biotoop: Een min of meer uniform werkdomein, met vergelijkbare functies, producten en diensten, klanten en leveranciers, een gedeelde arbeids- en opleidingsmarkt, een 'community of practice' en een 'body of knowledge', een gemeenschappelijke professionele identiteit en het bijbehorende vakmanschap.

Daarmee is de branche voor mij het ideale niveau voor effectief arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid: het creëren van optimale randvoorwaarden voor professionele ontwikkeling en innovatie vanuit liefde voor het vak.