Nico van den Berg

Beleids- en Personeelsontwikkeling

Een andere kijk op educatie, innovatie
en professionele groei

Nico van den Berg, Beleids- en Personeelsontwikkeling is een bureau voor beleidsondersteuning, projectmanagement, onderzoek en advies op het grensvlak van werken en leren.

Thema's zijn:
•  inzetbaarheid en mobiliteit van mensen
•  vakmanschap en productiviteit
•  opleiding en ontwikkeling

Het bureau is specialist in de sectorale aanpak van arbeidsmarkt- en ontwikkelingsvraagstukken in MKB-branches.